Teamutvikling

Teamutvikling hos Sirius Impact

Teamarbeid er en daglig realitet for de fleste avoss, enten det er i prosjekt-team, ledergrupper eller avdelingsteam. Målet medteamarbeid er å oppnå en gevinst der totalen blir mer enn summen av delene. Styrken i et team ligger i evnen til å utnytte hvert medlems kompetanse og egenskaper fullt ut.

Kvaliteten på samarbeidet i et team har ofte endirekte innvirkning på resultatene de oppnår. Når samarbeid ikke fungerer kandet føre til frustrasjon, redusert effektivitet og dårlige resultater.

Vår tilnærming

Når vi bistår våre kundertilpasser vi vår tilnærming til deres unike behov. Vi starter med å kartlegge teamets formål, oppgaver og rammebetingelser. Basert på denne kartleggingen utfører vi en grundig teamanalyse for å identifisere utviklingsbehov. Her benytter vi solid og oppdatert metodikk basert på oppdatert forskning fra Harvard.

Gode prosesser

Suksess i teamutvikling er kjennetegnet ved at deltakerne føler seg trygge når de deler erfaringer, gir og mottar tilbakemeldinger knyttet til deres rolle i organisasjonen. Våre erfarne konsulenter er dyktige på å fasilitere effektive  gruppeprosesser som tar hensyn til både individuelle behov og gruppen som helhet.

Oppfølging over tid

Vi følger gjerne opp over et avtalt tidsrom, slik at teamet ser effekter av utviklingsarbeidet. Gjennom hele prosessen fokuserer vi på å skape motivasjon for endring og utvikling. Vi kobler også inn individuell coaching, når det er ønskelig. Samtidig får teamet trening i å selv evaluere og utvikle seg, basert på et solid og brukervennlig verktøy basert på internasjonal forskning fra Harvard.

Teamutvikling Sirius Impact
Ta kontakt for mer informasjon,
selvsagt helt uforpliktende!
Ta kontakt