Individuell coaching

Individell Coaching

Reelle effekter både for virksomheten

Sirius Impact har svært erfarne ledercoacher som har erfaring med å coache både erfarne og nye ledere så alle nivåer, i privat og offentlig sektor. I tillegg til å ha efaring med ledercoaching i Norge har også vi en unik erfaring med å coache ledere over hele verden, på tvers av ulike industrier. Vi anbefaler at individuell coaching gjennomføres systematisk og gjerne over et tidsrom på 3-6 mnd, slik at det kan gi reelle effekter både for virksomheten og for den enkelte leder. Verktøy og metodikk bør være solid forankret i forskning og evidens. Ønsker du individuell coaching? Snakke med oss i dag!

Individuell coaching Sirius ImpactRekruttering

Hvordan lykkes?

Vil du vite mer om vår individuelle coaching og hvordan vi kan hjelpe deg å lykkes?

Definere hva som skal til for å lykkes

Vi benytter internasjonal beste praksis, og tar gjerne utgangspunkt i å først definere hva slags lederadferd som skal til for å lykkes i lederrollen. Disse kan enten være utviklet av virksomheten, utarbeides i samarbeid med våre konsulenter, eller med den individuelle lederen. Vi har en brukervennlig og evidensbasert metodikk fra SHL som vi benytter i denne fasen, men kan også benytte andre verktøy dersom kunden ønsker det.

Måle styrker og utviklingsområder

Personlighetstest eller 360 evaluering ernyttige verktøy for å få innblikk i lederens styrker og utviklingsområder. Vi benytterda gjerne OPQ32 og kompetanseutviklingsrapport, og eventuelt SHL 360-evalueringsom kan måle lederadferden virksomheten eller lederen definerer som essensiellefor å lykkes. Dette danner et utgangspunkt for det videre utviklingsløpet.

Utvikling

Når vi har definert hva som skal til for å lykkes i rollen, og dannet et bilde av hva som er lederens styrker og utviklingsområder gjennomfører vi samtaler over et avtalt tidsrom der vi setter den enkelte lederen i førersete for sin egen utvikling. Sirius Impact benytter gjerne GROW-modellen som struktur for samtalene. Dette bidrar til at lederen selv føler eierskap til prosessen, og er aktiv i å definere egne mål og konkrete handlingsprosjekter i samarbeid med coachen.

Evaluering og justering

Underveis vurderer vi samen med lederen hva som har vært vellykket og hva som bør være nye mål og handlingsprosjekter. Vi er tett på lederens egen praksis, og har fokus på å skape motivasjon og mestringstro for den enkelte deltakeren. Etter et avtalt tidsrom har vi også gjerne en evaluering sammen med kunden, der vi ser på effekter og brukeropplevelse, og gjennomfører eventuelle justeringer.

Ta kontakt for mer informasjon,
selvsagt helt uforpliktende!
Ta kontakt