Lederutvikling

Lederutvikling

Vi er komittert til å skape reelle effekter for din organisasjon

Sirius Impact er stolte av å tilby skreddersydde lederutviklingsprogrammer til en rekke organisasjoner i både privat og offentlig sektor. Vårt fokus er å hjelpe virksomheter med å utvikle ledere som kan navigere i endring og kompleksitet og mobilisere og motivere sine medarbeidere slik at de lykkes sammen. For at lederutvikling skal ha reell effekt og verdi må programmet og aktivitetene være tilpasset organisasjonens behov, den overordnede strategien og de utfordringene lederne står i.

Skreddersydde programmer

Vi forstår at ingen organisasjoner er like. Et godt lederutviklingsprogram må være skreddersydd for organisasjonens kontekst, strategi og unike utfordringer. Vi samarbeider tett med våre kunder for å utforme programmer som tar hensyn til de ulike deltakernes, teamenes og avdelingenes ulike behov, og som har en praktisk nytteverdi i deres daglige arbeid.

Som oftest utvikler og leverer komplette programmer "fra A til Å", der vi kombinerer fysiske samlinger med digitale workshops. Vi legger stor vekt på at innholdet skal være interaktivt og relevant, gjerne utviklet i samarbeid med kunden. For å skape reelle endringer jobber vi også med systematisk coaching av den enkelte leder, på en måte som støtter og utfordrer til å prøve ut ny adferd på jobb.

Når vi tar på oss oppgaven med lederutvikling og utvikler lederprogrammer, følger vi internasjonal beste praksis.

Lederutvikling Sirius Impact

Et knippe av tema vi leverer på:

Dyktiggjørende ledelse

Endringsledelse

Hvordan bygge høyt presterende team

Hvordan omsette strategi til handling

Ledelse i en hybrid hverdag

Selvledelse og stressmestring

Kommunikasjon og relasjonsbygging

1-1 samtalen og medarbeidersamtalen

Konflikthåndtering

Sykefraværsoppfølging og personalsaker

Vi kan også levere enkelt-moduler basert på ulike tema som kunden ønsker å inkludere i et eksisterende program.

Ta kontakt for mer informasjon,
selvsagt helt uforpliktende!
Ta kontakt