Beste praksis i lederutvikling

Beste praksis i lederutvikling

Lederutvikling som følger internasjonal beste praksis

For at et lederprogram skal skape utvikling for den enkelte leder, og reell verdi for virksomheten, benytter vi evidensbasert beste praksis i lederutvikling. Våre konsulenter har erfaring fra internasjonalt ledende fagmiljø på feltet, samtidig som vi har jobbet med et stort antall kunder både i privat og offentlig sektor.

Vi vet derfor at "god ledelse" varierer avhengig av sektor, ledernivå og organisasjonens unike trekk. Under beskriver vi vår tilnærming til lederutvikling, men vi tilpasser selvsagt alltid i forhold til kundens behov.

Beste praksis i lederutviklingRekruttering

Our Vision for You!

We believe in the value that our functions add to a business. We feel that this specialist part of HR is often unrecognized for its contribution to the profitability and success of a business.

Avatarmen in grey hoodiegirl in pink shirtman thinkingblack man in white t-shirtcaucasian girl with curly hair

Forstå kontekst

For å sikre at programmet gir varig verdi starter vi alltid med å analysere virksomhetens og ledernes unike kontekst, rammer, mål og utfordringer. Dette kan omfatte både intervjuer, workshops og gruppediskusjoner, og at vi leser oss opp på strategien og utviklingstrekk i den aktuelle sektoren. Det viktigste er å sikre en perfekt match mellom virksomhetens behov og programmet vi utvikler.

1

Definere

På basis av denne analysen benytter vi verdensledende metodikk for å definere hva slags kompetanse og ledelse som kreves for at virksomheten skal overkomme utfordringene, mobilisere og motivere medarbeiderne, og omsette strategien til handling. Vi har ekspertise i å utvikle lederplattformer i samarbeid med både private og offentlige virksomheter.

2

Identifisere gap

Vi anbefaler også å bruke tid for å forstå styrker og utviklingsmuligheter for den aktuelle gruppen med ledere. Vi fasiliterer diskusjoner med ledere og nøkkelpersoner i virksomheten og benytter benytter i tillegg DNV-sertifiserte, objektive verktøy, som den verdensledende personlighetstesten SHL OPQ32 og 360-evaluering.

3

Utvikle -Fysisk, digitalt og praksisnært

Når vi har forstått konteksten og hva slags ledelse virksomheten trenger for å lykkes kan vi lage et lederutviklingsprogram som er langt mer målrettet. Det vil ha en klar, rød tråd fra gjennom programmet, slik at moduler, samlinger og eventuelt individuell coaching skaper reell verdi for virksomheten og for den individuelle lederen.

I våre programmer kombinerer vi oftefysiske samlinger med digitale workshops, slik at deltakerne kan dra nytte avbåde personlig interaksjon og fleksibilitet. Vi holder korte innlegg ogaktiviserer deltakerne gjennom diskusjoner og caseoppgaver. Oppgavene utviklervi i samarbeid med kunden, for å sikre at læringen oppleves relevant oganvendelig.

4

Evaluere og justere

Ved oppstart avtaler vi med kunden når og hvordan programmet skal evalueres. Her kan vi benytte både survey og dialog med prosjekteier og deltakere. På basis av det blir vi enige om forbedringer og justeringer, slik at programmet skaper mest mulig verdi for virksomheten og for den enkelte deltaker.

5

Erfarne rådgivere med bred erfaring

Våre erfarne rådgivere bistår ledende norske og internasjonale virksomheter, og har erfaring fra både offentlig og privat sektor. Vi utvikler langsiktige partnerskap basert på tillitt og tett oppfølging. Kom i gang med beste praksis i lederutvikling i dag!

Ta kontakt for mer informasjon,
selvsagt helt uforpliktende!
Ta kontakt