Hvem er vi?

Bli en bedre eller stor leder med Sirius Impact

Om Sirius Impact

Sirius Impact er et rådgivningsmiljø som bistår offentlige og private virksomheter med kurs og programmer innen lederutvikling og HR. Vårt fokus er å bidrar til at din virksomhet blir enda bedre rustet til å levere på strategi og samfunnsoppdrag. Derfor setter vi oss grundig inn i kundens unike kontekst, mål og hvilke utfordringer virksomheten, teamet og den individuelle deltakeren står overfor til daglig.

Vi har i dag etablert oss som en solid leverandør innenfor våre forretningsområder, og bistår i dag både departement, etater, og kjente norske og internasjonale virksomheter.

Book et uforpliktende møte
Rekruttering og seleksjonRekruttering
Bli en bedre eller stor leder med Sirius Impact

Hvem er vi?

Sirius Impact er et rådgivningsmiljø som bistår offentlige og private virksomheter med kurs og programmer innen lederutvikling og HR. Vårt fokus er å bidrar til at din virksomhet blir enda bedre rustet til å levere på strategi og samfunnsoppdrag. Derfor setter vi oss grundig inn i kundens unike kontekst, mål og hvilke utfordringer virksomheten, teamet og den individuelle deltakeren står overfor til daglig.

Vi har i dag etablert oss som en solid leverandør innenfor våre forretningsområder, og bistår i dag både departement, etater, og kjente norske og internasjonale virksomheter.

Book et uforplinkende møte
Rekruttering og seleksjon

Våre konsulenter

Susanne Lindtein

Partner og Daglig Leder

Susanne har en mastergrad fra Universitetet i Oslo og NTNU, med spesialisering innen organisasjonsteori ledelse og innovasjon. Hun har bakgrunn fra SHL (tidl. CEB) som er ledende globalt innen strategisk HR, der hun jobbet med noen av Nordens største virksomheter innen olje- og energisektoren, telecom og retail.

Susanne ansvarlig for utvikling og ledelse av våre lederprogrammer. Hun er en erfaren ledercoach, og har coachet ledere på alle nivå både i privat og offentlig sektor. I tillegg har hun arbeidet med utvikling av team og toppledergrupper, der hun har utviklet forskningsbasert metodikk.

Med sin ekspersise innen evaluering og assesment har Susanne bistått i utallige rekrutteringsprosesser både i Norge og internasjonalt. Hun holder også kurs og workshops i HR-relaterte tema for mange av norges største virksomheter, og holder i tillegg sertifiseringskurs i personlighets- og evnetesting.

Kontakt Susanne
Susanne Lindtein-Om Sirius ImpactRekruttering

Sertifiseringer

Sertifisering og utdanning
SHL OPQ32
Sertifisering og utdanning
Verify Evnetester
Sertifisering og utdanning
Motivation Questionnaire
Sertifisering og utdanning
SHL 360-evaluering
Sertifisering og utdanning
DNV-sertifisert rekrutterer

Christian Henrik Bergh

Senior Partner

Christian har formell bakgrunn som statsviter har tidligere ledet det internasjonale konsulentselskapet SHL i Norge som er vedensledende leverandør innen rekruttering og talent management. Med mer enn 20 års erfaring med etablering og utvikling av virksomheter har han opparbeidet seg en unik kompetanse innen ledelse, organisasjnsutvikling og strategisk HR. Christian står også bak etableringen av AS3 Employment i Norge, et ledende nordisk selskap innen lederutvikling og inkludering.

Han har jobbet med i norske og internasjonale virksomheter, og har bred erfaring både i privat og offentlig sektor.  Christian har selv 15 års erfaring som leder, og besitter omfattende kompetanse innen Iorganisasjonspsykologi, individuell trening og veiledning for ledere på alle ledernivå.

Kontakt Christian
Christian Henrik Bergh - Daglig leder Sirius ACT-Om Sirius ImpactRekruttering

Sertifiseringer

Sertifisering og utdanning
SHL personlighets- og evnetester
Sertifisering og utdanning
SHL MQ
Sertifisering og utdanning
SHL 360-evaluering
Sertifisering og utdanning
Teamutviklingsverktøyet Effect

Nina Hagerup

Associate konsulent

Nina har en mastergrad i innovasjon og ledelse, og i tillegg en master i rådgivningspedagogikk. Hun har bred erfaring med utvikling og gjennomføring av kurs og opplæring for etablerere, og ledere som står ovenfor innovasjonsprosesser.

Nina er en dyktig coach og veileder som brenner for å hjelpe både mennesker og virksomheter å vokse, tenke strategisk og utviklingsrettet. Hun har en rik bakgrunn som forretnings- og konseptutvikler, og bistår virksomheter med strategiarbeid, innovasjonsledelse- og metodikk, samt brukerdrevet tjenesteutvikling.

Kontakt Nina
Nina Hagerup-Om Sirius ImpactRekruttering

Sertifiseringer

Sertifisering og utdanning
SHL OPQ32
Sertifisering og utdanning
Verify Evnetester
Sertifisering og utdanning
Motivation Questionnaire
Sertifisering og utdanning
SHL 360-evaluering
Sertifisering og utdanning
DNV-sertifisert rekrutterer

Fredrik Sydnes

Senior konsulent

Fredrik har en mastergrad innen finans fra Handelshøyskolen BI og har bistått et stort antall små og store virksomheter både som bedriftsrådgiver, for å hjelpe virksomheter med å utvikle og implementere strategi. Som en dyktig ledercoach, har Fredrik en unik evne til å hjelpe både ledere og deres virksomheter med å nå sine mål.

Fredrik har en dyp forståelse for hva som kreves for å drive en virksomhet fremover og hvordan man jobber med den enkelte leder for å skape motivasjon til endring.

Kontakt Fredrik
Fredrik Sydnes - Senior Partner Sirius ACT-Om Sirius ImpactRekruttering

Sertifiseringer

Sertifisering og utdanning
SHL OPQ32
Sertifisering og utdanning
Verify Evnetester
Sertifisering og utdanning
Motivation Questionnaire
Sertifisering og utdanning
SHL 360-evaluering
Sertifisering og utdanning
DNV-sertifisert rekrutterer

Lars Lillevold

Associate konsulent

Lars har en MSc i ledelse og organisasjonspsykologi og har erfaring som konsulent for et bredt spekter av kunder innen HR, teknologi, industri og logistikk. Han innehar dyp ekspertise innen assessment, psykometri og seleksjon og har levert kurs, workshops, coaching og management consulting.

Han har bred operativ erfaring med rekruttering av de fleste typer tech-kompetanse, og trekkes inn som ekspertise i lederevalueringer på operativt- og mellomledernivå.

Lars har bistått virksomheter i å effektivisere rekrutteringsprosesser og lederutviklingsprogrammer ved hjelp av testverktøy fra SHL og Assessio.

Kontakt Lars
Lars Lillevold-Om Sirius ImpactRekruttering

Sertifiseringer

Sertifisering og utdanning
SHL: OPQ personlighetstest
Sertifisering og utdanning
Verify
Sertifisering og utdanning
MQ. Assessio: Matrigma
Sertifisering og utdanning
MAP
Sertifisering og utdanning
PJP. Human Content: B5 og F60.